Ակումբում կազմակերպվում են հինգ ամիս տևողությամբ դասեր, որին կարող են մասնակցել 7-14 տարեկան երեխաներ: Դասերը ներառում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, որոնց հիմքում դրված է անվտանգության կանոնների պահպանման սկզբունքը:

  • վրան տեղադրել,
  • հանգույցներ,
  • ինչպես և ինչպիսի խարույկ պատրաստել,
  • գետանցում,
  • դահլիճային և ժայռային մագլցումներ,
  • կողմնորոշում,
  • առաջին օգնություն,
  • արշավներ` լեռնային վերելքներ, անտառային արահետներով, կիրճերով և ձորերով քայլարշավներ,
  • ճամբարի կազմակերպման աշխատանքներ:

Գործնական դասեր