Ակումբում կազմակերպվում են հինգ ամիս տևողությամբ դասեր, որին կարող են մասնակցել 7-14 տարեկան երեխաներ: Դասերը ներառում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, որոնց հիմքում դրված է անվտանգության կանոնների պահպանման սկզբունքը:

  • վրան տեղադրել
  • ինչպես և ինչպիսի խարույկ պատրաստել
  • գետանցում
  • դահլիճային և ժայռային մագլցումներ
  • արշավներ` լեռնային վերելքներ, անտառային արահետներով, կիրճերով և ձորերով քայլարշավներ
  • ճամբարի կազմակերպման աշխատանքներ:

Գործնական դասեր