Սաթենիկ Թոսունյան

Կրթություն՝ Հայկական բժշկական ինստիտուտ, Հայ-ամերիկյան <<Էրեբունի>>  պետական բժշկական քոլեջ։ Զբաղմունքներ և հետաքրքրություններ՝ լեռնագնացություն, հեծանվավարություն, լուսանկարչություն։ Սաթենիկի շնորհիվ երեխաները ստանում են գիտելիքներ առաջին բուժ․ օգնության վերաբերյալ՝ առաջին օգնություն ձեռքի տակ եղած միջոցներով, արյունահոսության դադարեցում, վիրակապում, գործողություններ օձի կծելու դեպքում, կողքի ապահովության դիրք, սրտի աշխատանքի և շնրառության վերականգնում և այլն։