Էդուարդ Մկրտչյան

Էդուարդ Մկրտչյանը հանդիսանում է «Երիտասարդ բացահայտողներ» կրթական ՀԿ-ի հիմնադիր-նախագահ: Երեխաներին սովորեցնում է կողմնորոշում տեղանքում, քարտեզի հետ աշխատանքների հմտություններ, ինչպես նաև GPS սարքերի օգտագործում: