Ակումբում կազմակերպվում են հինգ ամիս տևողությամբ դասեր, որին կարող են մասնակցել 7-14 տարեկան երեխաներ: Դասերը ներառում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, որոնց հիմքում դրված է անվտանգության կանոնների պահպանման սկզբունքը:

Տեսական դասերի թեմաները

 • Լեռնագնացության հասկացությունը և համառոտ պատմական ակնարկ
 • Հիմալայներ և ալպեր: Լեռնագագաթների երթուղիների դասակարգումը
 • Լեռնային լանդշաֆթ, առանձնահատկությունները, դրանք հաղթահարելու միջոցները
 • Սառցադաշտ, ձյուն, ձնահոսք, քարաթափություն, լեռնային գետեր
 • Լեռնային գոտիների եղանակը և կլիման
 • Կլիմայավարժում կամ ակլիմատիզացիա
 • Կողմնորոշումը լեռներում
 • Լեռնային կյանքի առանձնահատկությունները, արշավների կազմակերպումը, սնունդ, հիմանական ճամբարներ և մասսայական ճամբարներ, ճամբարային գույք
 • Լեռնագնացի գույք հանդերձանքը և օժանդկաող գույք /անհատական և խմբակային
 • Անվտանգությունը լեռնագնացության մեջ
 • Արտակարգ իրավիճակներ՝ ինչ անել աղետից առաջ, ընթացում և հետո
 • Առաջին բուժ. օգնություն
 • Բնապահպանություն
 • Հայկական լեռնաշխարհ